Huisregels

Huisregels

 

Trainingen
 • Het deelnemen aan de trainingen is geheel voor eigen risico.
 • E&N Sport noch de trainers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk letsel of de gevolgen van ongevallen of materiële schade.
 • In het eerste gedeelte van de training voer je zelfstandig je warming-up uit.
 • Kom op tijd. Blijf sportief. Agressie wordt, behalve op de bokszak, niet getolereerd.
 • Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.

 

Hygiëne en veiligheid
 • Draag geen piercings of sieraden tijdens de training.
 • Bij gebruik van een vloermat deze eerst bedekken met een handdoek.
 • Draag trainingsschoenen waarmee niet op straat wordt gelopen.
 • Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige trainingsmaterialen is verboden.

 

Inschrijving en contributie
 • Bij inschrijving moet je een geldig ID en bankpas kunnen laten zien op de club.
 • Je machtigt E&N Sport maandelijks de contributie af te schrijven middels een automatische incasso.
 • Bij onvoldoende saldo of terugboeking worden de extra bankkosten in rekening gebracht.
 • Bij wanbetaling wordt een incassobureau ingeschakeld.

 

Vragen? Chat met ons