Privacybeleid

Privacybeleid

PRIVCACYBELEID VAN E&N SPORT

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting E&N Sport (hierna: “E&N Sport”) verwerkt van haar leden, donateurs of deelnemers proeflessen.

Indien je lid wordt van E&N Sport, een donatie doet, een proefles bijwoont of om een andere reden persoonsgegevens aan E&N Sport verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
E&N Sport, KvK nummer 66557917. Telefoon: 06-28578004, E-mail: info@en-sport.nl

1. Welke gegevens verwerkt E&N Sport en voor welk doel
1.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor het veilig sporten, o.a.  medicijngebruik en chronische ziektes.

1.2       E&N Sport verwerkt de in sub 1.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.
b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van E&N Sport;
c)         je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
d)        persoonskenmerken zoals medicijngebruik en chronische ziektes worden vastgelegd om juist te kunnen handelen bij medische calamiteiten.

 

Bewaartermijnen

E&N Sport verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

– Via de administratie van E&N Sport kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. E&N Sport zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

– Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens, kan je eveneens contact opnemen met de administratie.

– Indien je klachten hebt over de wijze waarop E&N Sport je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de administratie.

– Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie; info.[antispam].@en-sport.nl

 

Derden

E&N Sport zal je gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij je daarvoor je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of E&N Sport daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

Vragen? Chat met ons