VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)

VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)

Binnen E&N Sport vinden wij het belangrijk dat er op goede en prettige manier met elkaar omgegaan wordt. We willen een veilige en gezellige omgeving bieden aan iedere deelnemer en vrijwilliger. Vrijwilligers die werken met jeugd en/of mensen met een beperking, zijn in het bezit van een VOG.

Vragen? Chat met ons